צביה ימין (בן עמי)

ילידת ספרד, מומחית בהפעלות ילדים ומשפחות במשחקים של פעם. מדריכה משלחות בני נוער בספרד תוך שילוב סיפורים אישיים מילדותה.