בלגיה הולנד

זהו סיפורן של יהדות בלגיה והולנד, סיפור מרתק שלא סופר במלואו. החל מראשית הקהילות שם בעת גרוש ספרד ופורטוגל, עבור דרך היותה של אנטוורפן תחנת מעבר למהגרים לארה"ב במהלך המאה ה-19, סיפור הקהילות בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה וסיפורה של המחתרת וגמור בחיים היהודיים בבלגיה ובהולנד כיום.