הסתימה שיחת הסיכום. לתחושת הדוברים, המסע היה חוויה ייחודית. מאורגן ומבוצע היטב. שיבחו את המדריכה, הנהג, בתי המלון, המסלול, המדריכים . בקיצור מסע מוצלח. כך גם תחושתי. נהניתי והועשרתי ולפי הספרון שכתבו המשתתפים ביוזמתם אף העשרתי. גם אלו שהיו כבר בפולין חוו משהו שונה. היכרותי עם המסלול , עם החוויה הפולנית והרקע הרבני וההיסטורי לטעמם עזרו לחידוד החויה. נראה לי שעלינו על פוטנציאל משמעותי. הגון היהודי העדין כנראה מוסיף ומעשיר.

הרב מאיר אזרי