פולין של אז והיום

 

פולין היוותה בית ליהודים במשך 1000 שנה. שטחי מדינה זו כיום,  נחלקו בין שלוש מדינות, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. הטרגדיה של אירופה בין שתי מלחמות עולם והשואה, הותירו את חותמם על מדינה זו, אשר בשנים האחרונות מתפתחת בהרבה מישורים.

בסמינר המטיילים שלנו נתחקה אחר העולם היהודי שהיה בפולין, אחר השואה ואחר פולין המתחדשת.