גילה וניג

מדריכה וותיקה של משלחות בני נוער לפולין. מחוברת היטב לנוער של ימינו, מוצאת בעבודתה שליחות וייעוד בהנחלת המושרת היהודית לדור ההמשך.